Borgerdydskoleselskabet

-af 1899 -

 

 

 

Bestyrelsens beretning for 2018:

 

Selskabet havde pr. 31. december 2018 64 medlemmer. Som også nævnt de tidligere år, er medlemstallet  på vej ned.

Men trods medlemstallet glæder bestyrelsen sig over, at  mange medlemmer møder op til arrangementerne.

Men som også nævnt tidligere, kan vi godt bruge flere bestyrelsesmedlemmer.

 

 

Forårsmødet 2018:

Mødet startede med en præsentation af Rødovre Kirke's nye romantiske orgel, dels musisk og dels foredrag. Herefter gik vi over til Heerup museet, hvor vi fik en kompetent omvisning.

Generalforsamlingen blev holdt i museets cafeteria, hvor vi havde en debat om selskabets fremtid.

Som traktement fik vi smørrebrød med øl/vand/vin til.

 

 

Efterårsmødet 2018:

Der blev ikke afholdt noget møde.

 

 

På bestyrelsens vegne/ Hanne Clausen

 

________________________________________________________________________________

 

 

Husk hjemmesiden: www.borgerdydskoleselskabet.dk

 

________________________________________________________________________________

 

 

Kontingent 2019

 

Vores konto i Lån & Spar Bank er Reg.nr. 0400 Konto nr. 4018636811

 

Vi vil bede jer om at overføre kontingentet for 2019, 100 DKK. Husk at skrive jeres navn på overførslen i feltet "Meddelelser".

 

med venlig hilsen

Kassereren