Forslag om opløsning af selskabet.                                                                        1. maj 2019

 

Forslagsstiller: Bestyrelsen

 

Begrundelse:

Bestyrelsen har i de sidste år gerne ville have nye, friske kræfter ind i bestyrelsen. Som alle ved har det ikke været muligt for os at finde nogen, som var villige til at gå ind i arbejdet.

 

 

Derfor stiller vi forslag om opløsning af selskabet.

 

 

Selskabets formue foreslås brugt på et sidste møde.

 

________________________________________________________________________________

 

 

Bestyrelsen kan se følgende alternativ:

 

Såfremt nogen (mindst 3, meget gerne flere) skulle være villige til at lade sig vælge, vil bestyrelsen gerne trække forslaget om opløsning, så foreningen kan fortsætte.

 

Dette skal forstås således, at da både  Hanne Clausen, (formand), Preben Hallas,(kasserer), Ivar Noes, (sekretær), samt Bjarne Clausen, (bestyr.medlem) ønsker at forlade bestyrelsen, vil Hanne afgå og Preben, Ivar og Bjarne vil stille deres mandat til rådighed.

Da de 3 sidstnævnte ikke umiddelbart er på valg, vil de, hvis det ønskes, kunne medvirke til en måske mere glidende overgang til en ny/anden bestyrelse.

VB's love siger, at bestyrelsen skal bestå af 5 - 7 medlemmer.

 

________________________________________________________________________________

 

Lovenes pf. 11 omhandlende opløsning af selskabet, siger om sagen

 

§ 11  Beslutning om ophør af Selskabet skal forelægges  på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den første skal være den ordinære generalforsamling. Der skal være et tidsrum på mindst 3 måneder mellem de 2 generalforsamlinger.

Forslag om ophør skal være ledsaget af et forslag om anvendelsen af Selskabets formue.

 

Til gyldig beslutning kræves, at der på begge generalforsamlinger afgives mindst 2/3 stemmer for forslagene blandt de fremmødte og ved fuldmagt repræsenterede medlemmer.

 

Selskabets arkiv skal tilgå Københavns Stadsarkiv.

________________________________________________________________________________