Borgerdydskoleselskabet

        - af 1899 -

 

 

GLYPTOTEKET

 

 

Selskabets forårsmøde med generalforsamling afholdes i år på Glyptoteket, hvor vi får en rundvisning. Derefter går vi over på  Restaurant Flammen på den anden side af gaden, H.C. Andersens Boulevard 37, hvor vi holder generalforsamling, kl. 18.45.

 

Vi mødes

 

Torsdag den 13.juni 2019 kl. 16.45

 

ved indgangen til Glyptoteket, Dantes Plads 7, 1556 København.

 

 

Prisen for hele arrangementet er fastsat til  kr. 200 pr. person, og som vanligt er hvert medlem meget velkommen til at tage en ledsager med.

 

I prisen er inkluderet entre til og rundvisning på Glyptoteket, vi skal guides gennem "Carls store Kærlighed" mv. samt buffet med en genstand (vand/øl/vin) på Flammen.

 

Dagsorden for den 120. ordinære generalforsamling:

1.                  Valg af dirigent.

2.                  Bestyrelsens beretning (vedlagt).

3.                  Forelæggelse af revideret regnskab for 2018 (vedlagt).

4.                  Behandling af indkomne forslag

            a) Bestyrelsen stiller forslag om opløsning af foreningen (vedlagt).

5.                  Valg af bestyrelsesmedlemmer: Hanne Clausen afgår efter tur og er kun villig til genvalg, hvis forslaget om

                opløsning vedtages. Jørgen Olesen afgår efter tur og er villig til genvalg.

6.                  Valg af en bestyrelsessuppleant.

7.                  Valg af to revisorer. Bestyrelsen foreslår Gregers Kofoed og Kurt von Linstow.

8.                  Valg af en revisorsuppleant.

9.                  Eventuelt.

 

 

 

 

 

Bindende tilmelding til Hanne Clausen, tlf. 3672 0248, eller Preben Hallas, mail: tohallas@gmail.comsenest torsdag den 6. juni 2019.